Bạn đã từng sử dụng Agar - Agar ?
Tôi thường xuyên sử dụng
54.2
54.2%
52 phiếu
Tôi ít sử dụng
15.6
15.6%
15 phiếu
Tôi có nghe nói đến
8.3
8.3%
8 phiếu
Tôi không biết Agar là gì
21.9
21.9%
21 phiếu
Tổng cộng: 96 phiếu