Bạn đã từng sử dụng Agar - Agar ?
Tôi thường xuyên sử dụng
53.6
53.6%
52 phiếu
Tôi ít sử dụng
16.5
16.5%
16 phiếu
Tôi có nghe nói đến
8.2
8.2%
8 phiếu
Tôi không biết Agar là gì
21.6
21.6%
21 phiếu
Tổng cộng: 97 phiếu